آقای دکتر رحیم دبیری

Dr. Rahim Dabiri

Department of Geology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (309299)

51
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی