آقای دکتر رحیم باقری

Dr. Rahim Bagheri

دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (455156)

32
15
1
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

دکتر رحیم باقری متولد فارس - فسا می باشد. دوره کارشناسی خود را در رشته زمین شناسی در دانشگاه گرگان در سال 1383 و دوره کارشناسی ارشد در گرایش آبشناسی در دانشگاه شیراز در سال 1386 به اتمام رسانده است. موضوع پایان نامه ایشان در دوره کارشناسی ارشد در زمینه توسعه کارست تحت عنوان "پتانسیل فرار آب از ساختگاه سد سیمره" بوده است. درجه دکتری خود را در رشته آبشناسی از دانشگاه شیراز در زمینه رفتار ایزوتوپی-هیدروژئوشیمیایی و هیدرولیکی آبهای تحت فشار ژرف و عمیق با عنوان " تعیین منشا شوری آب تولیدی چاههای مخزن گاز کنگان" در سال 1392 اخذ نموده است. در طول دوره دکتری موفق به اخذ بورس 6 ماهه به کشور هلند شده است. پایان نامه ایشان مطالعه آبهای فسیلی ژرف در مخازن گاز با استفاده از آزمایشات مختلف هیدروشیمایی و ایزوتوپی بوده است. دکتر باقری در حال حاضر دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی