آقای دکتر ایرج برگ گل

Dr. Iraj Bargegol

دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179585)

68
9
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی