آقای دکتر مجید نبی بید هندی

Dr. Majid Nabibidhendi

استاد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (378626)

57
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی