آقای پروفسور محمود قضاوی

Prof. Mahmood Ghazavi

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176392)

124
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی