ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر ناصر مهرشاد

Dr. Naser Mehrshad

دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (309547)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی ناصر مهرشاد در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

مقالات ناصر مهرشاد در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاموزش شبکه عصبی MLP در فشرده سازی تصاویر باا ستفاده از روش GSAششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران1389
2دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساختیکسیستم جهتیاب خورشیدی مبتنی بر پردازشتصویراولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران1388
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند درمان و تعیین موثرترین پارامترها در بیماری سرطان مری با استفاده از سیستمهای هوشمندچهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور1390
4دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از شبکه عصبی برای تعیین داروی بهینه شیمیدرمانی در سرطان مری )چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور1390
5دریافت فایل PDF مقالهبهینهسازی سیستم زمین با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری ICAچهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور1390
6دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از الگوریتم ICA برای جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازوری برای مشاهده پذیری شبکهچهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور1390
7دریافت فایل PDF مقالهسنکرون سازی اسیلاتورهای گره AV,SA در قلب با استفاده از روش خطی سازی فیدبکیسومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران1390
8دریافت فایل PDF مقالهسنکرون سازی اسیلاتورهای گره AV,SA در قلب با استفاده از روش مد لغزشیسومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران1390
9دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی سیستم زمین با استفاده از الگوریتم رقابت استعماریICAسومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهپخش بار بهینه با استفاده از الگوریتم های تکاملیسومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهارائه یک روش هوشمند برای پیش بینی روند درمان ، ارائه روش درمان و انتخاب موثرترین پارامترهای درمانی در بیماری سرطان مری با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیکاولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات1389
12دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از الگوریتمهای تکاملی برای طراحی بهینه سیستم زمینبیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق1390
13دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی رونددرمان انتخاب موثرترین پارامترهای درمانی و تعیین میزان داروی شیمی درمانی دربیماری سرطان مری با استفاده ازت رکیب شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیکنوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهAn Efficient Edge Detection Model Based on Multi-Scale and Multi- Directional Analysis in the Human Visual Systemبیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران1391
15دریافت فایل PDF مقالهافزایش سرعت فشرده سازی فراکتالی تصویر با روش جستجوی مبتنی برمرتب سازی مقادیر آنتروپیبیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران1391
16دریافت فایل PDF مقالهروشی سازگار برای آشکارسازی لبه با استفاده از مدل سازی فازی تحلیل چندمقیاسی در شبکیه چشم انسانبیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهافزایش سرعت فشرده سازی فراکتالی تصویر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی نیروی مرکزی (CFO)هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهارائه ی یک روش هوشمند برای تخمین توزیع ابعادی ذرات با استفاده از تکنیک مختلف بینایی ماشینهفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران1390
19دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین قطرمعادل ذرات به کمک تکنیک بینایی ماشینهشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن1390
20دریافت فایل PDF مقالهUtilization of 4 types of Artificial Neural Network on the diagnosis of valve-physiological heart disease from heart soundsهفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران1389
21دریافت فایل PDF مقالهآموزش شبکه‌ی عصبی پس‌انتشار خطا با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و کاربرد آن در تشخیص آریتمی‌های قلبیهفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران1389
22دریافت فایل PDF مقالهارائه‌ی یک روش هوشمند برای پیش‌بینی روند درمان و انتخاب موثرترین پارامترهای درمانی در بیماری سرطان مری با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی و الگوریتم ژنتیکهفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهکاربرد الگوریتم pso دربرنامه ریزی هوشمند فرود هواپیماهااولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل1392
24دریافت فایل PDF مقالهاستخراج ویژگی با فیلتر بانک گابور برای بازشناسی تصاویر بافت و بهبود نرخ بازشناسی با وزن دهی به ویژگی‌ها با استفاده الگوریتم ژنتیکیهشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران1392
25دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی نقش برجستگی شیئی که با استفاده از مدل سلول‌های مرکز روشن و مرکز خاموش شبکیههشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران1392
26دریافت فایل PDF مقالهEvaluate and determine the most effective treatment parameters in esophageal cancer using intelligent systemsاولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران1391
27دریافت فایل PDF مقالهارزش گذاری فاصله ها در گراف EBGM جهت استفاده در سیستم بازشناسی چهرهاولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران1391
28دریافت فایل PDF مقالهالگوریتم ادغام منقبض شونده پاسخ های گرادیان برای آشکارسازی چندمقیاسی لبهاولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران1391
29دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی ادراک اشیا در قشر بینایی انسان با استفاده ازطبقه بندی کننده بیزیناولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران1391
30دریافت فایل PDF مقالهبهبودنرخ بازشناسی بافت تصویربااستفاده ازفیلتربانک گابور وروشهای ادغام ویژگیاولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران1391
31دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ضرایب وزنی برداری وفردی به بردارویژگی بااستفاده ازالگوریتم ژنتیکاولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران1391
32دریافت فایل PDF مقالهخوشه یابی دینامیک تصویررنگی برمبنای الگوریتم جستجوی هارمونیدوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران1392
33دریافت فایل PDF مقالهطراحی فیلتر تطابق مختصاتی همراه با استخراج ویژگیهای محلی جهت بهبود دقت سیستم بازشناسی برونخط امضای دستنویسدوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران1392
34دریافت فایل PDF مقالهمعرفی بانکدادهی امضای دستنویس فارسی و تعیین مجموعههای آموزشی و آزمایشی با استفاده از معیار شباهتدوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران1392
35دریافت فایل PDF مقالهسیستم سلسلهمراتبی ترکیب سیستم بینایی انسان و ویژگیهای محلی مستقل از مقیاس جهت بازشناسی پرسرعت برونخط امضای دستنویسدوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران1392
36دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری توزیع ابعادی خوراک ورودی آسیای نیمه خودشکن کارخانه پرعیارسازی مجتمع کس سرچشمه به روش پردازش تصویرپنجمین کنفرانس مهندسی معدن1393
37دریافت فایل PDF مقالهالگوریتم فراابتکاری شبه الکترومغناطیسی هوشمنداولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی1393
38دریافت فایل PDF مقالهطراحی و پیاده سازی فیلتر میان گذر FIR کم توان برای تطبیق داده های زیستی با FPGAهمایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار1393
39دریافت فایل PDF مقالهتخمین توابع تصمیم با استفاده از الگوریتم فراابتکاری شبه الکترومغناطیسیدومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر1393
40دریافت فایل PDF مقالهطبقه بندی چند منظوره شبه الکترومغناطیسیدومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر1393
41دریافت فایل PDF مقالهارائه یک سیستم تصمیم یار هوشمند برای تشخیص بیماری های جدی قلب با استفاده از سیگنال الکتروکاردیوگرامششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران1393
42دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی ارتباط بین توزیع ابعادی ذرات ورودی و کارآیی آسیای نیمه خودشکن کارخانه تغلیظ 2 مجتمع مس سرچشمهکنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد1394
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی مدل های مختلف شبکه های عصبی عمیق در استخراج ویژگی از ارقام دست نویس فارسی و بازشناسی آنهانهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران1394
44دریافت فایل PDF مقالهروشی ساده برای کاهش فضای جستجو در بازشناسی زیرکلمات تایپی فارسینهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران1394
45دریافت فایل PDF مقالهبازشناسی زیرکلمات تایپی فارسی با یک روش سلسله مراتبیسومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات1395
46دریافت فایل PDF مقالهبخش بندی دقیق تصاویر MRI مغز با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی KPFCM بهبود یافتهسومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر1395
47دریافت فایل PDF مقالهبخش بندی تصاویر MR مغز با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی KPFCMهشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران1395
48دریافت فایل PDF مقالهبهبود آشکارسازی نقشه برجستگی شیء با الهام از عملکرد سیستم بینایی انسانکنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر1397
49دریافت فایل PDF مقالهطراحی و پیاده سازی محاسباتی یک سیستم تصمیم یار هوشمند برای مدل سازی روند بیماری سرطان معدهسومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر1397

مقالات ناصر مهرشاد در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتعیین روایی و پایایی دستگاه قوس سنج اولتراسوند در اندازه گیری زاویه قوس کمریدو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش1392
2دریافت فایل PDF مقالهطبقه بندی شورایی تطبیقی برای تصدیق گوینده مستقل از متنفصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز1396
3دریافت فایل PDF مقالهارائه یک روش موثر بازشناسی شیء مبتنی بر هرس کردن احتمالی مشخصه های دیداری تصویر در مدل HMAXفصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز1398
4دریافت فایل PDF مقالهبهبود تلفیق داده‌های سیستم ناوبری اینرسی ارزان قیمت و ماهواره‌ای با استفاده از شبکة عصبی GMDHمجله هوش محاسباتی در مهندسی برق1398
5دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی لبه به صورت چند جهته و چند مقیاسی با استفاده از مدل بینایی اولیه و ادغام منقبض شونده پاسخ های گرادیانماشین بینایی و پردازش تصویر1392
6دریافت فایل PDF مقالهطراحی فیلتر تطابق مختصاتی همراه با استخراج ویژگی های محلی جهت بهبود دقت سیستم بازشناسی برون خط امضای دست نویسماشین بینایی و پردازش تصویر1394
7دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی ناحیه تومور مغزی با استفاده از بخش بندی دومرحله ای تصاویر MRIماشین بینایی و پردازش تصویر1396
8دریافت فایل PDF مقالهبهبود کیفیت تصویر اثر انگشت با استفاده از فیلتربانک کمانی گابورماشین بینایی و پردازش تصویر1395
9دریافت فایل PDF مقالهطراحی یک سامانه چندگانه تایید هویت بیومتریک با استفاده از یک حسگر بدون تماس مبتنی بر اطلاعات موجود در بافت دستفصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری1396
تاریخ ایجاد رزومه: 30 آبان 1400 - تعداد مشاهده 22 بار

نمودار سالانه مقالات ناصر مهرشاد طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با ناصر مهرشاد

استان: خراسان جنوبی شهر: بیرجند

به اشتراک گذاری صفحه ناصر مهرشاد

کلیدواژه های مهم در مقالات ناصر مهرشاد

پشتیبانی