آقای دکتر سعید مشگینی

Dr. Saeed Meshgini

دانشیار گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176869)

6
9
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی