آقای دکتر پیمان معلم

Dr. Peyman Moallem

استاد، دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (10879)

100
6
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی