آقای دکتر کریم فائز

Dr. Karim Faez

استاد گروه برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177297)

107
9
77
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی