آقای محمدرضا میبدی

Mohamad Reza Meibodi

استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181026)

285
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی