آقای فریبرز محمودی

Fariborz Mahmoudi

Assistant Professor, Qazvin Islamic Azad University

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182158)

40
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی