آقای دکتر غضنفر شاهقلیان

Dr. Ghazanfar Shahgholian

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185576)

135
73
54
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی