آقای دکتر سید قدرت اله سیف السادات

Dr. Ghodratolah Seifossadat

Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (485946)

67
6
36
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی