نهمین کنفرانس آمار ایران

نهمین کنفرانس آمار ایران روز سه شنبه، 29 مرداد، 1387 لغایت پنجشنبه، 31 مرداد، 1387 توسط دانشگاه اصفهان, انجمن آمار ایران در شهر اصفهان برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

نهمین کنفرانس آمار ایران

محل برگزاری: اصفهان
سال برگزاری: 1387
شناسه ملی این کنفرانس: ISC09

توضیحات کنفرانس

درج در تقویم: 18 فروردین 1387 - تعداد مشاهده 11858 بار