نخستین کنگره بین المللی آمار ایران

The International Iran Statistic Cogress

نخستین کنگره بین المللی آمار ایران روز چهارشنبه، 27 آبان، 1394 لغایت پنجشنبه، 28 آبان، 1394 توسط مركز همايشهاي توسعه ايران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

نخستین کنگره بین المللی آمار ایران

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1394
شناسه ملی این کنفرانس: SCII01

توضیحات کنفرانس

محورهاي كنگره:

 


علوم آماري
- نظريه اطلاع 
- نمونه گيري 
- آمار زيستي 
- بيو انفورماتيك 
- داده كاوي 
- سنجش و اندازه گيري 
- مديريت و تصميم گيري 
- فرآيندهاي تصادفي 
-طرح آزمايشها 
- اقتصاد سنجي 
- آمار رياضي 
- مدل سازي و شبيه سازي 
- علوم اجتماعي 
- آموزش آمار 
- كاربرد آمار در ساير علوم 
- كنترل كيفيت

مديريت مبتني بر شواهد و آمار
-مباني مديريت بر مبناي شواهد و آمار 
-سياست ها و راهبردهاي لازم براي ترويج مديريت بر مبناي شواهد و آمار 
-تجربيات موفق در زمينه مديريت بر مبناي شواهد و آمار

آمار و برنامه ريزي كلان
-آمار و چشم انداز ۲۰ ساله كشور  )افق ۱۴۰۴ )
-آمار و برنامه پنجم كشور 
-آمارهاي اداري، آمارهاي ثبتي و برنامه ريزي هاي كلان  
-آمار و تصميم گيري هاي راهبردي 
- آمار و آينده نگري 
- آمار و حكمراني خوب 
- آمار و توسعه پايدار 
- آمار و آمايش سرزمين )منطقه اي، آموزش عالي و ...) 

آمار و مديريت سازماني
-آمار و برنامه ريزي سازماني 
- آمار و مديريت منابع سازماني  
-آمار و مديريت منابع انساني 
-آمار و هوشمندسازي سازمان  
-آمار و بهره وري سازماني  
-آمار و فرهنگ سازماني  
-آمار و ارتباط با مشتري/ ارباب رجوع/كاربران 
-آمارهاي ثبتي و مديريت سازماني 
- تجربيات موفق در زمينه كاربرد آمار در مديريت سازماني  

آمار و مديريت كيفيت
-مديريت كيفيت آمارهاي رسمي
-آمار در خدمت مديريت كيفيت 
-نظارت بر رعايت استانداردهاي آماري 
-شفافيت آمار و اطلاعات 

موضوعات آماري(مقالات)
-نمونه تجزيه و تحليل آماري: آناليز واريانس 
-تحليل عاملي با نرم افزار ليزرل Lisrel
-تحليل مسير
-قابليت اعتماد و اعتبار پرسشنامه (پايايي و روايي)
-اقتصاد سنجي Econometrics
-روشهاي نمونه گيري و تعيين حجم نمونه
-روش تحقيق همبستگي
-فرضيه تحقيق، آزمون فرضيه آماري
-ابزارهاي تحقيق: پرسشنامه و مصاحبه
-تحليل سري هاي زماني
-كنترل كيفيت آماري يا SPC
-آموزش نرم افزار SPSS
-بازار بورس اوراق بهادار و تحليل اطلاعات آن

درج در تقویم: 26 اسفند 1393 - تعداد مشاهده 12559 بار