آقای دکتر مسعود تقوایی

Dr. Masoud Taghvaei

استاد، دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182121)

44
157
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی