آقای علی زنگی آبادی

Ali Zangi Abadi

دانشیار – دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181863)

38
71
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی