تحلیل فضایی،سطح بندی و برنامه ریزی مراکزاقامتی بااستفادها زشاخص توسعه گردشگری TDI مطالعه موردی شهراصفهان

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 309

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TMS-3-9_002

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1396

چکیده مقاله:

گردشگران به جایی سفر می کنند که ازاعتماد اطمینان و امنیت کافی برخوردار بوده برای آنان یا ناشناخته و یا ازجاذبه های فراوانی برخوردار باشد دراین شرایط ارایه خدمات تاسیسات و تجهیزات مناسب درافزایش انگیزه سفرآنها موثر است گسترش خدمات رفاهی زیربنایی و تامین محل اقامت مناسب و ارزان درافزایش تعداد گردشگران و رونق گردشگری نقش بسزایی دارد جهت دستیابی به توسعه پایدار گردشگری درشهراصفهان شناخت نقاط ضعف و قوت کمبودها و توان ها دربرنامه ریزی موجب ارایه برنامه ها و طرح های غنی تر میگردد هدف پژوهش حاضر بررسی میزان توسعه مراکز اقامتی برای تعیین جایگاه هرکدام ازاین واحدها درمقایسه با سایر مراکز اقامتی و ارایه برنامه هایی جهت ارتقا کمی و کیفی مراکز مورد بررسی دراین شهر می باشد شاخصها و متغیرهای گوناگونی درتعیین توسعه گردشگری دخالت دارند بنابه ماهیت تحلیلی پژوهش حاضر ازنرم افزار ARC/GIS,SPSS جهت محاسبه شاخص توسعه گردشگری TDI به عنوان معیارترکیبی توسعه مراکز اقامتی استفاده شده و ضمن تولید نقشه های موردنظر به مقایسه توام این مراکز ازنظر متغیرهای متعدد پرداخته شده است براساس نتیجه حاصل ازاین پژوهش مراکز اقامتی هتلها و مهمانپذیرها شهراصفهان درچهارسطح رتبه بندی شدها ند ازمجموعه 35هتل تعداد 3هتل با 8/6درصد 8هتل با 22/9درصد 9هتل با 45/7درصد تعداد 15هتل با 22/9درصد و از30مهمانپذیر فعال درشهراصفهان سطح یک با 26/7درصد سطح دو با 23/3درصد سطح سه با 30درصد و سطح چهار با 20درصد شاخص توسعه گردشگری مراکز اقامتی شهراصفهان درچهارسطح رتبه بندی شده است

نویسندگان

علی زنگی آبادی

استادیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

فرحناز ابوالحسنی

کارشناس ارشدجغرافیای برنامه ریزی شهری