آقای دکتر یعقوب پیوسته گر

Dr. Yagoub Peyvastehgar

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (394652)

39
44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی