پایش علمی در شهر یاسوج

19کنفرانس3ژورنال
8,341سند علمی
11مرکز علمی
97پژوهشگر
شهرداری یاسوج

شهرداری یاسوج در رتبه 103 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 4 مقاله برای شهرداری یاسوج منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری یاسوج در تهیه و انتشار 4 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر یاسوج
مراکز علمی شهر یاسوج