ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر مجید منتظری

Dr. Majid Montazeri

دانشیار آب و هواشناسی، دانشگاه اصفهان

محور تخصصی:جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

Researcher ID: (291889)

خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات مجید منتظری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی بارش و خشکسالی زیر حوضه های خزرهمایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی1388
2دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی بارش و خشکسالی زیر حوضه های خزرهمایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی1388
3دریافت فایل PDF مقالهشناسایی روند بارش و خشکسالی حوضه کاروندومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
4دریافت فایل PDF مقالهشناسایی روند تغییرات بارش و خشکسالی در حوضه های آبی استان سیستان و بلوچستانچهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1389
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی خشکسالی در حوضه بمپور (استان سیستان وبلوچستان)به روشSPIهمایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط1389
6دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل های طبیعی شهرستان نجف آباد و نقش آن در توسعه آیندههمایش منطقه ای شهر، شهروند و مدیریت شهری1389
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل سینوپتیکی بارشهای سیل زا در حوضه آبی بطاریدومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
8دریافت فایل PDF مقالهتحلیل سینوپتیکی بارشهای سیل زا گامی در جهت توسعه پایدار مطالعه موردی بارشهای 6 تا 10 ژانویه 2004 در حوضه بطاریهمایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار1389
9دریافت فایل PDF مقالهشناسایی روند تغییرات بارش در حوضه کویر میقاناولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1389
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت گردشگران در پناهگاه حیات وحش قمیشلو در راستای توسعه پایدار منطقههمایش منطقه ای توریسم و توسعه1389
11دریافت فایل PDF مقالهواکاوی فراسنج اقلیمی موثر در معماری سکونتگاههای شهری یاسوجاولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی (بارویکرد توسعه پایدار)1390
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی ظرفیت های ژئوتوریسمی واکوتوریسمی گنبد نمکی دشتیهمایش گردشگری و توسعه پایدار1390
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات زیست محیطی چالش آلودگی هوا برفعالیت گردشگری درشهرشیرازاولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار1390
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای استخراج،فرآوری،استحصال و کاربرد طلاچهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی1390
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل های ژئو توریسمی استان خراسانچهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی1390
16دریافت فایل PDF مقالهپایش خشکسالی درحوضه آبخیز راموز با استفاده از SPIپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند دمای استان مرکزی درطی سالهای 2008-1961دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی خشکسالی های حوضه آبخیز کرخه با استفاده از نمایه استانداردبارش spiدومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
19دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خشکسالی دراستان کهگیلویه و بویراحمددومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
20دریافت فایل PDF مقالهتوزیع و پراکندگی مکانی بارش درحوضه آبخیز کرخهدومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
21دریافت فایل PDF مقالهشناسایی روند تغییرات بارش درحوضه کویر میقاندومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
22دریافت فایل PDF مقالهانتخاب بهترین گونه گیاهی به منظور تثبیت ماسه های روان درریگ سیرجان با استفاده از الگوریتم TOPSISدومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
23دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آماری و سینوپتیکی پدیده گردوغبار درشهر یاسوجدومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
24دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درپهنه بندی اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمددومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
25دریافت فایل PDF مقالهتحلیل همدید الگوی وزش گرم حاکم برایران دردی ماه 1375همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی1390
26دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روند فراوانی وقوع دماهای فرین سردوگرم درایران 1340-1382همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی1390
27دریافت فایل PDF مقالهجانمایی جاذبه های بوم گردی درمناطق بیابانی مطالعه موردی شهرستان اصفهانهمایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی1390
28دریافت فایل PDF مقالهتحلیل همدید گرمای فرین استان اصفهان اسفند1382همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی1390
29دریافت فایل PDF مقالهتحلیل سینوپتیکی سرمای فرین دی ماه 1374 استان اصفهانهمایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی1390
30دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خشکسالی درحوضه زهره با استفاده ازنمایه استاندارد بارش SPIهمایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی1390
31دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل های اکوتوریستی و آسایش زیست اقلیمی شهر میمند (فارس)اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم1391
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شرایط زیست اقلیم آسایش در ج هت توسعه گردشگری (مورد استان کهگیلویه و بویراحمد)اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم1391
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع جغرافیایی بوم های با قابلیت طبیعت گردی (مطالعه موردی: استان اصفهان)اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم1391
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تدثیر گردو غبار بر صنعت گردشگری در استان کهگیلویه و بویر احمداولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم1391
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند بارش وخشکسالی در ایستگاه اصفهان با استفاده از نمایه استاندارد بارش (SPI)اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک1391
36دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روند دامنه دمای شبانه روزی (DTR)استان اصفهان طی سالهای 1961 تا 2008اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک1391
37دریافت فایل PDF مقالهبهره گیری ازمدلهای تجربی برای طبقه بندی اقلیمی درجهت توسعه کشاورزی پایدار مطالعه موردی استان همداناولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
38دریافت فایل PDF مقالهتوسعه اکوتوریسم گیاهی غرب حوضه آبخیز زاینده رود با معرفی گونه زیبای لاله واژگوناولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
39دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گیاهان جاذب گردشگر در حوضه آبخیز زاینده رود گونه میخک وحشیاولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
40دریافت فایل PDF مقالهنقش همکاریهای کشورهای اسلامی درمدیریت مخاطرات طبیعی مطالعه موردی گردوغبارپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1391
41دریافت فایل PDF مقالهواکاوی روند دامنه دمای شبانه روزی DTR درایرانپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1391
42دریافت فایل PDF مقالهتحلیل همدید سرماهای فرین در استان چهار محال و بختیاری و تاثیر آن بر تالاب چغاخورطی سالهای2000-2010اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی 1392
43دریافت فایل PDF مقالهتحلیل همدید سرماهای فرین در استان چهار محال و بختیاری و تاثیر آن بر تالاب گندمان طی سالهای2000-2010اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی 1392
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیتهای گردشگری منطقه ماهان با تکیه بر آمایش طبیعت گردیسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
45دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی دوره ی بازگشت خشکسالی با استفاده ازشاخص استانداردشده بارش spi دراستان لرستانسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
46دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خشکسالی دراستان کرمان با استفاده ازنمایه استاندارد بارش SPIسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی فراوانی خشکسالی ها وترسالی هادرتالاب گاوخونی با استفاده ازشاخصهای SPI,SIAP دربازه های زمانی مختلفسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی خشکسالی دوتالاب گاوخونی درمنطقه بیابانی و تالاب چغاخور درمنطقه نیمه استپی کشور با استفاده ازشاخص SPIسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
49دریافت فایل PDF مقالهکاربردروشهای سنتی درپهنه بندی اقلیمی استان کرمانسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیل و بارشهای سنگین سال 2005دراستان چهارمحال وبختیاریسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
51دریافت فایل PDF مقالهرابطه بارشهای سنگین با افزایش آب درحوضه آبی رودخانه های بازفت آب ترکی زیرشاخه زاینده روددراستان چهارمحال و بختیاریسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
52دریافت فایل PDF مقالهواکاوی نیازهای سرمایشی وگرمایشی شهرستان ساوهاولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک1392
53دریافت فایل PDF مقالهواکاوی روند نیازهای سرمایشی وگرمایشی شهرستان اراکاولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک1392
54دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روشهای آماری چند متغیره (تحلیل مولفه ی اصلی و روش خوشه ای) و استفاده از مدل اسکالوگرام جهت تبیین خشکسالی در ایستگاه آباداناولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران1392
55دریافت فایل PDF مقالهدوره های بازگشت تر برای رشد گیاه در استان خوزستان با زنجیره ی مارکوف در محیط GIS وتاثیر آن در برنامه ریزیسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های اقلیمی گونه کنار(. Z. spina-christi (L.) Willd) در استان خوزستاندومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
57دریافت فایل PDF مقالهکاهش اثرات تغییر اقلیم برامنیت غذایی با کشت سیلابینهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
58دریافت فایل PDF مقالهاحتمالات و دوره های بازگشت تر برای رشد گیاه در استان خوزستان با زنجیره ی مارکوف در محیط GIS و تاثیر آن در گردشگریاولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار1392
59دریافت فایل PDF مقالهاحتمال شرطی و اقلیمی خشک وتر در استان خوزستان با زنجیره ی مارکوفپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
60دریافت فایل PDF مقالهتعیین متغیرهای اقلیمی موثر بر گیاه داروئی کنار (مطالعه موردی: استان خوزستان)دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش ژئوپارک در توسعه گردشگری جزیره قشمدومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین1392
62دریافت فایل PDF مقالهتحلیل همدیدی بارش سنگین 21 نوامبر 2011 استان کهکیلویه و بویر احمد (لیکک)اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 13931393
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی مکانی رابطه بارش با ارتفاع در حوضه کرخهیازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران1390
64دریافت فایل PDF مقالهشناسایی روند دماهای کمینه ایران طی دوره 2008_1961یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران1390
65دریافت فایل PDF مقالهکاربرد پهنه بندی خشکسالی در مدیریت بحران منابع آب در استان کهگیلویه و بویر احمدیازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران1390
66دریافت فایل PDF مقالهتحلیل سینوپتیکی بارش سنگین ورگباری مطالعه موردی: ایستگاه اهردوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت1393
67دریافت فایل PDF مقالهبکار گیری انرژی تجدیدپذیر با تأکید بر پتانسیل انرژی باد مطالعه موردی: جزیره ابوموسی در خلیجفارساولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
68دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل سنجی انرژی باد در جزیره ابوموسیسومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1395
69دریافت فایل PDF مقالهجزیره ی گرمایی کلانشهر مشهددومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران1397

مقالات مجید منتظری در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پتانسیل اراضی کشت گندم دیم در استان گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)مجله آمایش جغرافیایی فضا1391
2دریافت فایل PDF مقالهشناسایی قلمروهای برفی ایران به روش تحلیل خوشه ایفصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1397
3دریافت فایل PDF مقالهشناسایی پهنه های آب و هوای رویشی استان فارس با تأکید بر گسترش جنگل‌های بنهآب و هواشناسی کاربردی1393
4دریافت فایل PDF مقالهرفتار زمانی – مکانی جزیره ی گرمایی کلانشهر اصفهانفصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1399
5دریافت فایل PDF مقالهواکاوی میانگین بلندمدت پوشش گیاهی ایران به کمک نمایه NDVIمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1397
6دریافت فایل PDF مقالهتعیین محدودههای بیوکلیماتیک شهر مشهد بر مبنای دادهای ساعتیمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1392
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل زمانی-مکانی بارش های فرین روزانه در ایرانمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1388
8دریافت فایل PDF مقالهشناسایی روند تغییرات بارش در حوضه کویر میقانفصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات روزهای همراه با گرد و غبار در ایستگاه سینوپتیک بوشهرفصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1392
10دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مقایسه ای روند بارش و خشکسالی حوضه دریای خزرفصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل تولید درمنه زارها بر اساس شاخص های خشکسالی هواشناسی، مطالعه موردی: استان اصفهانفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1395

سوابق استادی مجید منتظری

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1دانشیار1392-1400
2استادیار1377-1392
تاریخ ایجاد رزومه: 1 مهر 1400 - تعداد مشاهده 48 بار

نمودار سالانه مقالات مجید منتظری طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با مجید منتظری

آدرس ایمیل: m.montazeri@geo.ui.ac.ir
شماره تلفن: 03137933133
کشور: ایران استان: اصفهان شهر: اصفهان
آدرس: گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، ایران

به اشتراک گذاری صفحه مجید منتظری

کلیدواژه های مهم در مقالات مجید منتظری

پشتیبانی