تاثیر سیاست تغییر کنتورهای سه زمانه روی مصرف و قیمت برق مشترکین خانگی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 370

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GPPCONFERENCE01_122

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر پاسخ مصرف کنندگان به تغییر کنتور برق خانگی از تک زمانه به سه زمانه را مورد بررسی قرار می دهد. قابلیت کنتورهای سه زمانه نسبت به تک زمانه وجود قیمت های متفاوت در ساعات روز است. برای ارزیابی این سیاست از داده های قبض برق 19742 مشترک خانگی منطقه 2 شهر تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1393 استفاده شده است. مشترکینی که همواره تک زمانه یا سه زمانه هستند به عنوان گروه کنترل و مشترکینی که در بازه مورد بررسی تغییر کنتور داشته اند به عنوان گروه آزمایش درنظر گرفته می شود. تغییر کنتورها برای گروهی از مشترکین امکان استفاده از روش تفاضل در تفاضل برای تخمین اثر این تغییر بر متوسط مصرف برق خانگی را فراهم می کند. پس از تغییر کنتور متوسط مصرف 30 روزه مشترکین بین 4.5 تا 6.5 درصد کاهش یافته و قیمت متوسط پرداختی ایشان بین 2 تا 3.5 درصد بیشتر می شود. هردوی این اثرات در سطح 5 درصد معنی دار هستند و نسبت به کنترل های متنوعی من جمله روندهای زمانی متفاوت برای طبقات مشترکین پایدار هستند.

نویسندگان

محمد وصال

عضو هییت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

سعید صادقی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگر پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف