آقای مجتبی فتحی

Mojtaba Fathi

استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184893)

115
12
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی