ضریب رفتار پلهای بتنی با سیستم جداسازی لرزه ای

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 947

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-3-3_002

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

یکی از پارامترهای مهم در طراحی لرزه ای سازه ها، مسئله شکل پذیری و قابلیت استهلاک انرژی است که با ورود سازه به ناحیه غیرخطی ظاهر می شود. در طراحی به روشهای خطی )استاتیکی ودینامیکی( نیروهای لرزهای به میزان R برابر کاهش داده می شوند که علت آن تشکیل مفاصل پلاستیک و به دنبال آن اتلاف انرژی سازه در اثر ورود به ناحیه غیرخطی است. از جمله مشکلات موجود در طراحی پلها، عدم صراحت آیین نامه در مورد نقش تکیه گاههای جداگرهای لرزه ای در تعیین R است، به گونه ای که در آیین نامه طرح پلهای راه وراه آهن در برابر زلزله )نشریه 463 ( اشاره ای به اثر آنها در تعیین پارامتر R نشده است. از طرفی در الحاقیه آیین نامه اشتو در مورد طراحیجداسازی لرزه ای پلهای بزرگراهی ذکر شده که ضریب اصلاح پاسخ برای همه قسمتهای زیرسازه، بایستینصف مقادیر ارایه شده درحالت طراحی معمولی )بدون جداسازی( باشد، ولی مقدار R نباید کوچک تر از 50 / 1 درنظرگرفته شود. در این رابطه، کوچک گرفتن R به علت باقیماندن سازه در حالت رفتار ارتجاعی است.در مطالعه حاضر، برای بررسی پارامتر ضریب رفتار، از پنج مدل که اتصال روسازه به زیرسازه توسط نشیمنهای جداگرهای لرزه ای بوده، استفاده شده است. جداگرهای LRB براساس آیین نامه اشتو طراحی شده اند و پارامتر ضریب رفتار آنها محاسبه شده است. بر مبنای نتایج این تحقیق، ضریب رفتار در پلهای جداسازی شده حدوداً نصف حالت عادی به دست آمده که ضمن توجیه توصیه آئین نامه اشتو نشان می دهد زیرسازه این گونه پلها عموما الاستیک باقی می ماند.

کلیدواژه ها:

پلهای بتنی ، تحلیل استاتیکی غیرخطی ، تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ، طراحی بر اساس عملکرد ، جداگر لرزه ای ، ضریب رفتار

نویسندگان

سیدمهدی زهرائی

مسئول مکاتبات، دانشیار، قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساختهای عمرانی، دانشکده عمران،دانشگاه تهران، تهران، ایران

امیر خرمی نژاد

کارشناس ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران