مطالعه تحلیلی کاربرد میراگرTADASدر طراحی و بهسازی ساختمانهای بتن آرمه

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,972

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCD02_CD2-046_9084866103

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1384

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر، زلزله های مخرب شدت آسیب پذیری ساختمانهای موجود در مقابل این دسته از نیروهای ناشی از طبیعت را به خوبی نشان داده اند . یکی از مؤثرترین مکانیزمها برای استهلاک انرژی زلزل ه توسط تغییر شکلهای غیر الاستیک قطعات فولادی انجام میگیرد . هدف از این تحقیق، بررسی کاربرد میراگرهای TADAS استفاده از آنها در استهلاک انرژی زلزله وارد ، بر ساختمانها ی بتنی و بررسی رفتارسازه های مجهز به این میراگرها میباشد . در این مقاله ابتدا میراگرهای TADASو رفتار سازه دارای چنین میراگرهایی بررسی می شود . سپس از یک نوع میراگر در چهار ساختمان نمونه بتنی با خصوصیات مختلف استفاده می گردد . همچنین با اعمال زلزله های گوناگون سعی شده نتایج جامعتری بدست آید . در این رابطه میراگرها ی لازم طراحی شده و عملکرد لرزه ای ساختمانهای نمونه به کمک تحلیل دینامیکی غیر خطی مورد ارزیابی قرار می گیرد.در اثر نصب میراگرها، پارامترهایی نظیر جابجایی نسبی و مطلق طبقات، شاخص آسیب طبقات و همچنین کل سازه و تشکیل مفاصل پلاستیک بصورت قابل ملاحظه ای کاهش یافته و نیز استهلاک انرژی هیسترتیک توسط اعضای سازه ای کاهش چشمگیری می یابند. علیرغم کاهش نیروهای داخلی اعضای سازه ای، بعلت افزودن سیستم مهاربندی برش طبقات کمی افزایش می یابند، ولی قسمت عمده این نیروها در میراگرها متمرکز میشوند . در این مقاله همچنین ترکیب سیستم قاب نیز مطالعه شده است که بطور مشابه کاهش قابل ملاحظه ای در TADAS خمشی و دیوار برشی به همراه میراگر پارامترهای فوق بخصوص جابجایی نسبی و مطلق طبقات و استهلاک انرژی هیسترتیک در اعضای سازه ای را نشان میدهد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیدمهدی زهرایی

استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

بهزاد راد

دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهر