خانم دکتر نجمه نیسانی سامانی

Dr. Najmeh Neysani samani

دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (297883)

14
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی