نخستین کنفرانس ملی حمل و نقل روستایی

نخستین کنفرانس ملی حمل و نقل روستایی روز سه شنبه، 14 مهر، 1394 توسط مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

نخستین کنفرانس ملی حمل و نقل روستایی

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1394
شناسه ملی این کنفرانس: RTCBH01

توضیحات کنفرانس

محورهاي كنفرانس:

ايمني
امداد و نجات در راههاي روستايي
نقش پدافند غيرعامل در حمل و نقل روستايي
حمل و نقل روستايي و مديريت بحران
ارتقاء فرهنگ عبور و مرور در مناطق روستايي
ارتقاء ايمني تردد دانش آموزان،  موتورسواران و عابران پياده در راههاي روستايي
ايمن سازي تردد ماشين آلات و ادوات كشاورزي و دام در راههاي روستايي
روش هاي كم هزينه ايمن سازي راههاي روستايي
بررسي و ارزيابي اجراي آيين نامه ها و دستورالعمل ايمني در راههايروستايي و ارايه پيشنهاد به حهت تكميل ان
حريم راههاي روستايي
تحليل تصادفات و تلفات ناشي از حوادث راهنمايي و رانندگي در راههايروستايي
حمل و نقل مواد خطرناك در راههاي روستايي
حمل و نقل محصولات كشاورزي و دامي فساد پذير
مشخصات فني راههاي مرزي
نحوه مديريت راههاي روستايي و همچنين مجازات رانندگان متخلف
نقش شبكه راههاي روستايي در ايمني و امنيت مناطق مرزي
جانمايي اورژانس 115 و ساير مراكز خدماتي در شبكه راههاي روستايي
نقش راههاي روستايي در پيشگيري از قاچاق كالا و..

محيط زيست و آمايش سرزمين
انرژيهاي تجديد پذير در حمل و نقل روستايي
حمل و نقل روستايي و توسعه پايدار
ملاحظات زيست محيطي در حمل و نقل روستايي
گسترش راههاي روستايي و چكونگي لحاظ معيارهاي زيست محيطي
حمل و نقل روستايي و آمايش سرزمين
جايگاه حمل و نقل روستايي در طرح هاي هادي و ناحيه اي
منظرآرايي در شبكه راه هاي روستايي

زيرساخت و شبكه
طراحي شبكه حمل و نقل عمومي بار و مسافر روستايي
راهكارهاي نوين بهسازي و مرمت راههاي روستايي
روشهاي نوين و كم هزينه ساخت و روكش راههاي روستايي
مكان يابي و جانمايي پايانه هاي عمومي بار و مسافر روستايي
يكپارچه سازي حمل و نقل درون شهري ، برون شهري و روستايي
شناسايي و رفع نقاط  مستعدپرحادثه در راههاي روستايي
مناسب سلزي طرح هندسي راههاي روستايي متناسب با شرايط بومي واقليمي ايران
امدادرساني در راههاي روستايي
خدمات و تاسيسات جانبي حمل و نقل روستايي
شبكه معابر درون روستا

مشاركت اجتماعي و نهادهاي محلي
عدالت در حمل و نقل روستايي
نقش زكات ؛ كمك هاي مردمي ؛ خيرين و وقف  در حمل و نقل روستايي
نقش بخش خصوصي در ارتقا حمل و نقل روستايي
چگونگي مشاركت دهياريها در ساماندهي حمل و نقل روستايي
نقش سمن ها ( سازمانهاي مردم نهاد) در بهبود حمل و نقل روستايي
حمل و نقل روستايي و حقوق شهروندي

مديريت سيستم هاي حمل و نقل
مدلها و شاخصاي تعيين نرخ كرايه در حمل و نقل عمومي بار و مسافرروستايي
مدلهاي تخصيص بهينه ناوگان حمل و نقل روستايي
نقش سيستم هاي حمل و نقل هوشمند در حمل و نقل روستايي
حمل و نقل روستايي و سيستم هاي ارتباطات
مديريت تقاضاي سفر روستائيان در حومه و خارج شهر ها
امكان سنجي بكارگيري شيوه هاي غير جاده اي حمل و نقل( ريلي ، دريايي وهوايي) در سفر روستاييان و محصولات كشاورزي

 اقتصاد و توليد ملي
اشتغال زايي ناشي از حمل ونقل عمومي، بار و مسافر روستايي
نقش بهبود حمل و نقل روستايي در ارتقا شرايط توليد و عرضه محصولات كشاورزي ؛ دامي و....
نقش حمل و نقل روستايي در افزايش صادرات محصولات كشاورزي و دامي
نقش حمل و نقل روستايي در توسعه گردشگري
جايگاه حمل و نقل روستايي در دسترسي به نواحي صنعتي و معدني روستاها
ارزيابي اقتصادي و... روشهاي اجراي روسازي راههاي روستايي با تاكيد برتكنولوژي هاي نو
برآورد هزينه هاي اجراي راههاي روستايي و مقايسته ان با ساير كشور هاي دنيا
بررسي تاثيرات احداث راه بر بهره وري و ارزش افزوده زمين ها  
نقش راههاي روستايي در پيشگيري از مهاجرت روستائيان
راهكارهاي جذب سرمايه گذار در ساخت
نقش حمل و نقل  روستايي درارتقا  سلامت روستائيان

جابجايي مسافر و بار روستايي
 راهكارهاي توسعه و مطالعات جامع حمل و نقل در شبكه راههاي روستايي كشور
ناوگان مناسب حمل و نقل عمومي بار و مسافر روستايي
مطالعات مبداء و مقصد سفر در حمل و نقل روستايي
شناسايي متغيرهاي عرضه و تقاضا در حمل و نقل عمومي روستايي
مدلهاي عرضه و تقاضاي حمل و نقل روستايي
مطالعات شناسايي نيازها و اهداف سفر هاي روستايي و باز هاي زماني (پيكسفر ها و.. )
مطالعه پارامتر هاي موثر در جانمايي مراكز جمع اوري گندم ؛ سردخانه ها؛ پايانه هاي حمل و نقل  و ....

قوانين، مقررات و استانداردها
خلاء ها و موانع قانوني موجود در مسير ساماندهي حمل و نقل روستايي
 مطالعات تطبيقي تجربيات كشورهاي موفق درساماندهي و..... حمل و نقل روستاها
 نياز سنجي بازنگري در قوانين، مقررات و استانداردها ي مرتبط با توسعه وبهسازي شبكه راههاي روستايي
درجه بندي و رده بندي عملكردي راههاي روستايي از حيث ترافيك عبوري و ...
ضوابط و استانداردهاي فني خودروهاي عمومي در حمل و نقل روستايي
نحوه سنجش كيفيت خدمات حمل و نقل بار و مسافر روستايي و مقايسه آن بااستانداردهاي ساير كشورها
استاندارد سازي مد هاي حمل و نقلي و خصوصيات انها در مناطق روستايي بااستفاده از تجربيات جهاني
آيين نامه ها و دستورالعمل ايمني در راههاي روستايي

درج در تقویم: 17 خرداد 1394 - تعداد مشاهده 9688 بار