بررسی تاثیر PH حلال بر خواص ساختاری، مورفولوژیکی واپتیکی نانو ذرات ZnO سنتز شده باروش میکرو امولسیون

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 449

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES13_280

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1398

چکیده مقاله:

با توجه به گسترش روزافزون نانوذرات مغناطیسی در حوزه های گوناگون نظیر الکترونیک ومیکروالکترونیک، بیولوژیکی، پزشکی و دارورسانی، در دهه گذشته مطالعات بر روی این دسته از نانوذرات اهمیت بسیاری یافته است. اکسید روی نیمه رسانایی با گاف نواری پهن است. با توجه به نداشتن هیچ گونه آلودگی زیست محیطی وسهولت سنتزاین اکسید نیمرسانا دراندازه های گوناگون،ماده ای مناسب برای کاربردهای مختلف خواهد بود. در این مطالعه، نانوذرات ZnO در محلول آبی همگن در حضور سورفاکتانت Tween-80 از طریق روش میکروامولسیون تهیه شد. اندازه ذرات با استفاده از سورفاکتانت مورد کنترل قرار گرفت. برای بررسی ریخت شناسی و تعیین اندازه نانوذرات سنتز شده، از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM وپراش اشعه ایکس XRD استفاده شد. نتیجه های بدست آمده از XRD نشان می دهد که نانوذرات zo11,zo10,zo9 تهیه شده به ترتیب دارای اندازه بلورک 31/96 و 27/2 و 28/2 نانومتر و دارای ساختار ورتزیت هگزاگونال می باشند. نتیجه ها نشان می دهد که نانوذرات ZnO با استفاده از روش میکروامولسیون در PH برابر 10 به خوبی شکل می گیرد. تنظیم PH با استفادهاز محلول سدیم هیدروکسید صورت گرفت. علاوه بر این تاثیر PH محیط بر خواص ساختاری، اپتیک و مورفولوژیکی نانوذرات ZnO با استفاده از آنالیزهای DRS و Far-FTIR مورد بررسی قرار گرفت.

نویسندگان

نجمه خدابنده

دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشگاه شهرکرد، ایران،

ابراهیم شریفی

استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شهرکرد، ایران

حسن شریفی

دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شهرکرد، ایران.

شکوفه احمدپور

دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشگاه شهر کرد ایران