خانم دکتر منصوره طاهباز

Dr. Mansoureh Tahbaz

دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181116)

35
66
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی