آقای دکتر حمید ماجدی

Dr. Hamid Majedi

استاد عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177273)

46
133
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی