خانم دکتر شادی پاکزاد

Dr. Shadi pakzad

عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (474785)

21
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی