بازطراحی پارکهای شهری بر اساس ترجیحات بصری زنان مطالعه موردی : پارک آزادگان شهر دورود

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 67

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CBEAUI07_111

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1402

چکیده مقاله:

ازآنجایی که تقریبا نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند، در نظر گرفتن ترجیحات و نیازهای آنها در طراحی فضاهای شهری ضروری می نماید. بدین منظور این پژوهش به دنبال شناخت ترجیحات بصری زنان شهر دورود جهت بازطراحی پارک آزادگان است . در راستای رسیدن به این هدف، با استفاده از رویکرد کیفی و روش تئوری زمینه ای به بررسی ترجیحات زنان در پارک آزادگان شهر دورود پرداخته شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه است . بیش از ۳۶ عدد مصاحبه با زنان در پارک انجام شد. تکنیک تحلیل اطلاعات در این پژوهش تکنیک کدگذاری است . در طی فرایند پژوهش ترجیحات بصری زنان دورود به صورت زیر شناسایی گردید: تعبیه فضایی همچون فضای مرکزی پارک جهت بازی کودکان، تعریف ورودی ها به وسیله طراحی سردر ورودی اصلی ، استفاده از مبلمان مناسب با اقلیم ، طراحی فضاهای در حاشیه یا وسط پارک برای برگزاری مراسمات. درنهایت اصول و راهنمای طراحی برای طراحی فضای این پارک تدوین گردید.

نویسندگان

نرگس محمودی

دانشجوی دکتری ، گروه شهرسازی ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران

مسعود خورشیدوند

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری ، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

شادی پاک زاد

استادیار، گروه شهرسازی ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران

مسعود الهی

استادیار، گروه شهرسازی ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران