تبیین نقش فضاهای شهری در شهرهای دانش بنیان در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 166

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KBAU04_228

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

چکیده مقاله:

با رشد بیش ازپیش شهرهای دانش بنیان در سال های اخیر، فهم بهتری از اهمیت فضاهای شهری در این شهرها و نقش آن ها در ایجاد محیطی سالم، پویا و پایدار به وجود آمده است؛ اما کمبود اطلاعات دقیق و علمی در این زمینه و نبود تحقیقات کافی، باعث می شود که برنامه ریزان شهری و محققین دچار مشکلاتی در بهبود فضاهای شهری شهرهای دانش بنیان شوند. در این مقاله به بررسی نقش فضاهای شهری در شهرهای دانش بنیان در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان پرداخته می شود. هدف این مقاله، مطالعه نقش فضاهای شهری در شهرهای دانش بنیان و بررسی ارتباط آن با ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است. برای دستیابی به این هدف، روش پژوهش مرور نظام مند منابع مرتبط با موضوع و بررسی مطالعات موردی از شهرهای دانش بنیان است. با استفاده از روش تحلیل محتوا، الگوها، یافته ها و نتایج مهم این مطالعات موردبررسی قرار می گیرند. یافته های مهم این مقاله شامل اهمیت برنامه ریزی و طراحی مناسب فضاهای شهری در شهرهای دانش بنیان، نقش فضاهای شهری در ایجاد بستری مناسب برای تبادل ایده ها و همکاری بین دانشگاه ها، صنعت و جوامع نوآور، تاثیر فضاهای عمومی، فضاهای سبز، فضاهای فرهنگی و هنری و فضاهای فناوری بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان و ارائه نکات کلیدی در طراحی و مدیریت فضاهای شهری در شهرهای دانش بنیان می باشد. نتیجه این مقاله نشان می دهد که بهبود فضاهای شهری در شهرهای دانش بنیان می تواند به طراحی شهرهای پایدارتر، ایجاد فضاهای زندگی بهتر و توسعه جوامع نوآور منجر شود. همچنین، ارائه پیشنهادات برای بهبود برنامه ریزی و مدیریت فضاهای شهری در شهرهای دانش بنیان بر اساس یافته های مطالعه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

نویسندگان

احمد اترک

دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

فرح حبیب

استاد گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

حمید ماجدی

استاد گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران