بررسی تاثیر هندسه پلانهای مسکونی اقلیم گرم و خشک برطبق رفتار حرارتی در گونه های مختلف خانه های کاشانبا تحلیل نرم افزار insight ۳۶۰

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 135

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AUPS02_078

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1402

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین دغدغه های امروزه ی بشر بحران های زیست محیطی ، گرمایش زمین و مشکلات انرژی است ، معماری نیز باید به زعم خود در ارائه ی روش های راهگشا در این امر کوشا عمل کند. خانه به عنوان مهم ترین فضا در زندگی بشر و سرپناه همیشگی او محیطی ست که شکل گیری هویت ما در آن ایجاد می شود، از طرفی تاثیر محیط بر روی شخصیت انسان امری ثابت شده است . هدف از این پژوهش ایجاد راهکارهایی در تعدیل رفتار حرارتی ساختمان ها و تاثیر آن ها بر طراحی معماری است . روش تحقیق در این مقاله به صورت کاربردی و از نوع توصیفی _ تحلیلی است . با بررسی هندسه ی پلان های هفت گانه ی بافت سنتی بناهای مسکونی کاشان وتحلیل آن ها با مدلسازی در نرم افزار Revit Architecture ۲۰۲۱ و آنالیز توسط افزونه ی Insight ۳۶۰ به تحلیل سیستم تهویه به ینه (HVAC) پرداخته شد. در نت یجه معماری سنت ی ایران توجه به رفتار حرارتی به گونه ای عمل کرده است که حیاط مرکزی به عنوان عنصر تعدیل کننده در فضا نقش دارد . بهترین الگوهای هندسی در پلان بناهای سنتی کاشان، گونه ی چهار جبهه ساخت و دو جبهه ساخت کنار هم هستند.

کلیدواژه ها:

اقلیم گرم و خشک ، خانه های کاشان ، رفتار حرارتی ، معماری انرژی ، سیستم تهویه بهینه .

نویسندگان

رضا میرسلطانی

دانشجوی دکتری تخصصی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرانشمال، تهران، ایران.

مهناز محمودی زرندی

دانشیار گروه معماری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.