آقای دکتر علی خلیلی

Dr. Ali Khalili

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183981)

23
21
5
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی