آقای پروفسور محمدرضا مباشری

Prof. Mohammad Reza Mobasheri

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (376931)

68
26
1

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی