آقای دکتر غلامعلی مظفری

Dr. Ghilamali Mozafari

استاد، گروه جغرافیا - بخش برنامه ریزی محیطی دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (495972)

62
42
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی