آقای دکتر کمال امیدوار

Dr. Kamal omidvar

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (269147)

19
57
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی