آقای دکتر کمال امیدوار

Dr. Kamal Omidvar

استاد گروه جغرافیای دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (269147)

118
80
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی