خانم دکتر غزال راهب

Dr. Ghazal Raheb

سرپرست حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی و رئیس بخش معماری و طراحی محیط

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181203)

8
6
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی