Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای محمدرضا سمرقندی

Mohammad Reza Samarghandi

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179554)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه محمدرضا سمرقندی

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا سمرقندی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا سمرقندی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات نمایه شده محمدرضا سمرقندی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد فرآیند ازن زنی کاتالیزوری در حذف تولوین از جریان هوای آلوده با استفاده از کربوسیوششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا1396
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد فرآیند ازن زنی کاتالیزوری در حذف تولوین از جریان هوای آلوده با استفاده از کربوسیوپنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا1395
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه آبرسانی ازپساب استخرهای پرورش ماهی قزل آلای روستای دیوزناو ورودخانه سیروان به باغات منطقه سیرواندومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با استفاده از کربوسیو در حذف اتیل بنزن از جریان هوای آلودهشانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران1392
5دریافت فایل PDF مقالهمطالعه میزان حذف سودوموناس آئروژینوزا از آب آشامیدنی با کاربرد روشهای فتوکاتالیزور UV/TiO2شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران1392
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی نانو ذرات Fe3O4اصلاح شده با بیوپلیمر کیتوزان در حذف کروم شش ظرفیتی از محیط های آبیشانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران1392
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت تغذیه گرایی در منابع تامین کننده آب آشامیدنی : مطالعه موردی سد مخزنی اکباتان همدانشانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران1392
8دریافت فایل PDF مقالهپایش پدیده مخرب لایه بندی حرارتی در دریاچه سد مخزنی اکباتان همدانشانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارائی فرایندالکتروشیمیائی درحذف کلرایدازمحیط های آبیشانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران1392
10دریافت فایل PDF مقالهتعیین تاثیر اسید هیومیک بعنوان مداخله گر در حذف سیانید با فرایند الکتروفنتون و فرایند الکتروکواگولاسیون با الکترود آهن از محیط های آبیشانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی فرایند انعقاد الکتروشیمیایی در حذف رنگ اسید بیلوی 113 از پساب های سنتتیکسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانو ذرات اکسید روی بر کینتیک مرگ باکتریهای گرم مثبت و گرم منفیاولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران1391
13دریافت فایل PDF مقالهکارآیی ضدمیکروبی سوسپانسیون نانو ذره اکسیدروی علیه باکتریهای گرم مثبت وگرم منفیاولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران1391
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی نوع و تراکم بیوآئروسلها درهوای بخشهای مختلف بیمارستان بوعلی شهرستان همدان درسال 1390اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تعیین کیفیت میکروبی هوای بخشهای مختلف بیمارستان بوعلی شهرستان همداناولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
16دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی روش فتوکاتالیستی با استفاده از UV/Tio2 در بستر ثابت و معلق جهت حذف عوامل میکربی از پساب تصفیه خانه بیمارستانی پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط1391
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت آب دریاچه سد مخزنی اکباتان شهرستان همدان بابهره گیری از شاخص کیفی NSFWQI پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط1391
18دریافت فایل PDF مقالهحذف فتوکاتالیستی پنتا کلروفنل با استفاده از اشعه UV در حضور نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم از محلول های آبی پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط1391
19دریافت فایل PDF مقالهحذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی از محیط های ابی بااستفاده از نانو ذرات اکسید روی پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط1391
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر میدان مغناطیسی برباکتریهای هتروتروف موجود در آبچهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط1390
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روند بروز تغذیه گرایی در دریاچه سد مخزنی اکباتان شهرستان همداناولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
22دریافت فایل PDF مقالهمطالعه سینیتیک حذف رنگ های Acid Red 18 و Acid Red 14 با استفاده از پودر آهن صفر ظرفیتی از محیط های آبیچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته فتو-فنتون با استفاده از پودر آهن صفر ظرفیتی در حذف رنگ های Acid Orange 7 و Reactive Black 5 از محلول های سنتتیکچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
24دریافت فایل PDF مقالهاثرات سیگارت، از تولید تا مصرف، بر محیط زیستچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
25دریافت فایل PDF مقالهبیوجذب یک رنگ اسیدی از محلول های آبی تا استفاده از پوست سیب زمینی: مطالعه سینتیکی و تعادلیسیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط1389
26دریافت فایل PDF مقالهتعیین کارایی فناوری سونوشیمیایی در تجزیه سیانید از محیط های آبی در حضور پراکسید هیدروژندوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط1388
27دریافت فایل PDF مقالهحذف کروم شش ظرفیتی از محیطهای آبی با استفاده از خاک اره درخت راجی اصلاح شده: مطالعه تعادلی و سینتیکیدوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط1388
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون در حذف فسفات از محلول های آبیدوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط1388
29دریافت فایل PDF مقالهپارامترهای رفتارستون در جذب رنگ از محلولهای آبی توسط ستون بستر- ثابت کربن فعالدوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط1388
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی فرایند UV/Tio2 درجهت حذف کروم شش ظرفیتی از محیطهای آبیدوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط1388
31دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی دو روش اکسیداسیون پیشرفته ازن زنی واستفاده توام TiO2/UV در حذف رنگهای اسیدی Acid Black 10B و Acid cyanin 5Rدوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط1388
32دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی روش های پرتو تابی فرابنفش و اکسید اسیون پیشرفته با کاربرد ازن در حذف فنل از پساب تصفیه خانه های فاضلابیازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران1387
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی روش اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از TiO2/UV در حذف رنگهای اسیدی از پسابهای نساجییازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران1387
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی روش الکترولیز در حذف رنگ اریوکروم بلاک T از پسابدهمین همایش ملی بهداشت محیط1386
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآیی روش الکتروشیمیایی در حذف COD از پسابدهمین همایش ملی بهداشت محیط1386
36دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان آلودگی سبزیجات شهر همدان به ویبریو کلرا در سال 1385دهمین همایش ملی بهداشت محیط1386
37دریافت فایل PDF مقالهتعیین مقدار فلوئور موجود در آب آشامیدنی شهرهای همدان و بهار در سال 78-1377دومین همایش ملی بهداشت محیط1378
38دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی فرایندهای UV - C/H2O2 و UV-C/S2O8^-2 در حذف فنل از محیط های آبی در حضور ترکیبات آلی طبیعی بعنوان رباینده رادیکال با بهرهگیری از مدل آماری رویه پاسخیازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور1397
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی سنگ آتشفشانی پامیس در تصفیه پسابهای نساجیسیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط1389
40دریافت فایل PDF مقالهحذف فتوکاتالیستی سیانید از محیط های آبی با استفاده از اشعه U در حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیوم مطالعه سینتیکیسیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط1389
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان غلظت آلومینیم در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر همدان در سال 1385یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران1387
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارائی فرآیند فنتون در حذف دترجنت آنیونی ستیل تری متیل آمونیوم بروماید (C-TAB) ازمحلول های آبی و بهبود قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی آنیازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران1387

مقالات نمایه شده محمدرضا سمرقندی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقاله بررسی فرایند سونو- الکتروکواگوالسیون در حذف سیپروفلوکساسین از محیط های آبی با طراحی ترکیبی مرکزیفصلنامه بهداشت در عرصه1397
2دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of Exposure to BTEX in Hookah Smokers and Carcinogenic and Non- Carcinogenic Risk Assessmentفصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست1397
3دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی حذف ترکیب دارویی سیپروفلوکساسین با فرایند انعقاد الکتروشیمیایی با مدل آماری رویه پاسخ از محیط های آبیمجله آب و فاضلاب1396
4دریافت فایل PDF مقالهPhotocatalytic Role of Zinc Oxide Nanoparticles on Synthetic Activated Carbon to Remove Antibiotic from Aquatic Environmentمجله آرشیو علوم بهداشتی1396
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر گندزداهای متداول بیمارستانی (سایاسپت HI ، سایاسپت HP ، استرانیوس و پرسیدین) بر باکتری های شایع: مطالعه موردی بیمارستان های آتیه و غرضی همداندوماهنامه هوزان1395
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی فرایند الکتروپرسولفات در تخریب غلظت های بالای آنتی بیوتیک سفتریاکسون از پساب های داروییمجله آب و فاضلاب1395
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر میدان های مغناطیسی بر میکروارگانیسم های موجود در آبفصلنامه پژوهش در بهداشت محیط1395
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان مواجهه فردی با ترکیبات BTEX در سفره خانه های سنتی شهر همدان در سال 1392در سالمجله پزشکی بالینی ابن سینا1393
9دریافت فایل PDF مقالهتعیین پارامترها و ضرایب ترمودینامیکی و سینتیکی حذف فسفر توسط رزین های تبادل یونی ضعیفمجله آب و فاضلاب1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با استفاده از کربوسیو در حذف بنزن از جریان هوای آلودهمجله پزشکی بالینی ابن سینا1392
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی حذف رنگ از محلولهای آبی توسط ستون بستر - ثابت کربن فعال با استفاده از مدل توماسمجله آب و فاضلاب1390
12دریافت فایل PDF مقالهتعیین کارایی فناوری سونوشیمیایی در تجزیه سیانید از محیط های آبی در حضور پراکسیدهیدروژنمجله آب و فاضلاب1390
13دریافت فایل PDF مقالهکارایی روش الکتروکواگولاسیون در حذف رنگ اریوکروم بلاک تی از پسابمجله آب و فاضلاب1388
14دریافت فایل PDF مقالهحذف کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی با استفاده از خاک اره اصلاح شده درخت راجی : مطالعه تعادلی و سینتیکیمجله پزشکی بالینی ابن سینا1388
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی حذف باکتری های کلیفرمی از آب آشامیدنی به روش الکترولیزمجله پزشکی بالینی ابن سینا1387
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآیی روش الکتروشیمیایی در حذف COD از پسابمجله آب و فاضلاب1386
17دریافت فایل PDF مقالهPollution Status of Pesticide Residues in Food Products in Iran: A Mini-review within 2008-2018مجله آرشیو علوم بهداشتی1399
18دریافت فایل PDF مقالهالگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مولد عفونت ادراری در نمونه کشت ادرار افراد بستری و مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی شهر همدانمجله علمی پژوهان1398
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی فرایند الکتروپراکسون در تخریب ترکیب دارویی سفتریاکسون از محلول سنتتیکفصلنامه سلامت و محیط زیست1398
20دریافت فایل PDF مقالهKinetic study of the photocatalytic degradation of the acid blue 113 dye in aqueous solutions using zinc oxide nanoparticles immobilized on synthetic activated carbonمجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط1398
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی حذف اتیدیوم بروماید از محیط آبی با استفاده از پرسولفات فعال‌شده به روش الکتروشیمیاییمجله علمی پژوهان1396
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد ترکیبی ازن و کربوسیو در حذف کاتالیستی اتیل‌‌بنزن از جریان هوای آلودهمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور1396
23دریافت فایل PDF مقالهحذف همزمان کادمیوم و فنل با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در فرآیند نانوفتوکاتالیستی UV/TiO۲ از محیط های آبی: مطالعه سینتیکیمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1395
24دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی فرآیند انعقاد الکتروشیمیایی و فرآیند اکسیداسیون الکتریکی در تجزیه رنگ دی آزو ACID BLUE۱۱۳ از محلول های آبیمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1394
25دریافت فایل PDF مقالهپایش پدیده تغذیه گرایی در دریاچه سد مخزنی اکباتان با بهره گیری از شاخص غنی شدگی کارلسون مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1393
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارائی فرآیند فنتون در حذف دترجنت آنیونی ستیل تری متیل آمونیوم بروماید(C-TAB) از محلول های آبیفصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1393
27دریافت فایل PDF مقالهتعیین کارایی و سازوکار حذف مواد رنگزای Acid Orange ۷ (AO۷) و Reactive Black ۵ (RB۵) با استفاده از پودر آهن از محیط های آبی: مطالعه سنتیکفصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1392
28دریافت فایل PDF مقالهکارایی ضد میکروبی سوسپانسیون نانو ذره اکسید روی علیه  باکتری های گرم مثبت و گرم منفیفصلنامه سلامت و محیط زیست1391
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی پودر آهن صفر ظرفیتی (ZVI) در حضور نور UV و پراکسید هیدروژن در حذف رنگ های اسید اورانژ ۷ و راکتیو بلک ۵ از محلول های آبیفصلنامه سلامت و محیط زیست1391
30دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of Synergistic Effect of Commercial Zinc Oxide and Copper Oxide Nanoparticles against Gram Positive and Gram Negative Bacteria by Fraction Inhibitory Concentration Indexمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان1391
31دریافت فایل PDF مقالهحذف سیانید از محیط های آبی با استفاده از پودر آهن و مس: مطالعه تعادلی و سینیتیکیفصلنامه سلامت و محیط زیست1390
32دریافت فایل PDF مقالهحذف رنگ راکتیو بلک ۵ از محیط های آبی  با استفاده از جذب بر روی مهره های مغناطیسی آلژینات سدیم سنتز شدهفصلنامه سلامت و محیط زیست1390
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی و مکانیسم حذف رنگ اسید بلاک ۱ با استفاده از جاذب معدنی پامیسفصلنامه سلامت و محیط زیست1389
34دریافت فایل PDF مقالهحذف  فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی و نیکل دو ظرفیتی از محلول&thinsp های آبی  با استفاده از اشعه UV در حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیومفصلنامه سلامت و محیط زیست1389
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 820 بار

نمودار سالانه مقالات محمدرضا سمرقندی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمدرضا سمرقندی


به اشتراک گذاری صفحه محمدرضا سمرقندی

کلیدواژه های مهم در مقالات محمدرضا سمرقندی

پشتیبانی