آقای دکتر یداله یمینی

Dr. Yadollah Yamini

استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368166)

20
7
268
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی