آقای دکتر علیرضا بدیعی

Dr. Ali Reza Badiei

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (476942)

70
31
87
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی