آقای رضا شکوهی

Reza Shokoohi

دانشیار، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181311)

26
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی