آقای دکتر محمدحسین ساقی

Dr. Mohammad Hossien Saghi

استادیار مهندسی بهداشت محیط گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (5323)

29
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی