خانم دکتر سمیه رحیمی

Dr. Somayeh Rahimi

استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182582)

22
17
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی