آقای دکتر محمدرضا صبور

Dr. Mohammad Reza Sabour

دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (408117)

110
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی