آقای دکتر محمد پازوکی

Dr. Mohammad Pazouki

استاد، پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176415)

87
13
47
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی