آقای دکتر داود منظور

Dr. Davoud Manzour

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179301)

17
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی