آقای دکتر عباسعلی ولی

Dr. Abbasali Vali

دانشیار دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (234067)

35
56
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی