ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای محسن پورخسروانی

Mohsen Pour Khosravani

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185657)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی محسن پورخسروانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

سمتهای علمی و اجرایی محسن پورخسروانی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
مدیر داخلی

مقالات محسن پورخسروانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی جهت براورد حجم رسوبات مخروط نبکاهای گونه اشنان در کویر سیرجاندومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار1389
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگیهای مورفومتری نبکاهای کویر سیرجاندومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار1389
3دریافت فایل PDF مقالهتحلیل قلمروهای ژئومورفیک پلایای بجستان با استفاده ازتکنیک GISپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1391
4دریافت فایل PDF مقالهمطالعه توانهای ژئومورفوتوریستی کویر سیرجان با استفاده از مدل پرالونگاولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک1394
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قابلیتهای ژئومورفوتوریستی باغ شاهزاده ماهانهمایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان1394
6دریافت فایل PDF مقالهطراحی مجموعه تفریحی فرهنگی با رویکرد معماری پایدار (نمونه موردی شهرستان سیرجان)دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم1395
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل علت فرونشست دشت ها و اثرات آناولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1394
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آب و هوا بر معماری و ساخت و ساز شیراز با مدل اوانزاولین کنگره بین المللی معماری هدف1395
9دریافت فایل PDF مقالهآنالیز رابطه بین معابر عمومی با سطوح تخریب در شهر کرماندومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری1395
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل های گردشگری شهر محمد آبادنخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم1396
11دریافت فایل PDF مقالهآنتروپوسن انگاره ای در سنجش تغییرات محیطینخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»1397
12دریافت فایل PDF مقالهچندنگارگی طبیعی و فرهنگی و نقش آن در تبلور پیوستگی سرزمین ایراننخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»1397
13دریافت فایل PDF مقالهپایش روند پدیده فرونشست دشت انار با استفاده از روش تداخل سنجی راداری و ارتباط آن با برداشت بی رویه منابع آب زیرزمینینخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»1397
14دریافت فایل PDF مقالهژئوسیستم های ناپایدار و منابع انرژی پایداراولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی1398
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفی قنات گوهرریز جوپار با استفاده از دیاگرام شولر و ویلکاکساولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب1397
16دریافت فایل PDF مقالهواکاوی خشکسالی دشت خاتون آباد با استفاده از شاخص SPIهفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1399
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و تحلیل پتانسیلهای توریسم درمانی بیابان لوت با استفاده از تکنیک پویایی های سیستمیدومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری1400
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی ظرفیتهای منطقه نمونه گردشگری شهداد بر توسعه گردشگری دشت لوتدومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری1400
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توزیع فضایی مراکز گردشگری نسبت به ساختار گسلی شهر سیرجانسومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری1397

مقالات محسن پورخسروانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی محورهای بهینه توسعه شهرهای دالکی- وحدتیه با استفاده از روش های Dematel ،SAW وAHPفصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1397
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی سناریوهای گسترش فیزیکی شهر یاسوج با تاکید بر فرآیندهای طبیعیدوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری1394
3دریافت فایل PDF مقالهکوپلینگ، نظریه ای بنیادین در هویت مدنی ایراندوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری1393
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت لرزه خیزی و آسیب پذیری کالبدی- جمعیتی شهر رفسنجانفصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1398
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع خدمات شهری در راستای عدالت فضایی (مطالعه موردی: مناطق چهارگانه شهر کرمان)فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای1398
6دریافت فایل PDF مقالهتحلیل لرزه خیزی بخش آبپخش با استفاده از مدل های تحلیل سلسله مراتبیفصلنامه جغرافیا و توسعه1397
7دریافت فایل PDF مقالهدوالیتی در ژئومورفولوژیفصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی1391
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قابلیت های گردشگری ژئوتوپ های سیرجان با استفاده از مدل های فاسیلوس و کومانسکوفصلنامه پژوهش های دانش زمین1396
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل وضعیت فضاهای آموزشی مدارس ناحیه ۲ کرماندوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی1400
10دریافت فایل PDF مقالهپایش نرخ جابجایی رانش زمین با استفاده از تکنیک پراکنش کننده های دائمی تصاویر راداری سنتینل ۱ (مطالعه موردی: رانش مشایخ، شهرستان ممسنی فارس)فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1400
11دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ساختارهای ژئومورفولوژیک مناطق جنگلی با استفاده از تصاویر راداری و آنالیز بازشدگیمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1400
12دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of groundwater vulnerability to pollution using DRASTIC, composite DRASTIC, and nitrate vulnerability modelsمجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط1399
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی افتراق های فضایی کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: بخش های دولت آباد، دشتاب، سلطانی و صوغان در استان کرمان)فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)1395
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رابطه شاخص خط وارگی گسل ها با لرزه خیزی در محدوده خطوط ریلی استان هرمزگانفصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)1397
15دریافت فایل PDF مقالهنظریه ژئو دوالیتی (ایده ای در حوزه دانش ژئومورفولوژی)مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1393
16دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مقایسه ای ارتباطات بین مولفه های مورفومتری نبکا و مورفولوژی گیاهی گونههای Tamarix mascatensis ، Reaumuria turkestanicaوmannifera Alhagiدر کفه خیرآباد سیرجانمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1388
17دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی پهنههای مخاطره آمیز شهرستان اردبیلمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1396
18دریافت فایل PDF مقالهپایش تغییرات نوار ساحلی با استفاده از تکنیک سنجش از دور نمونه مطالعه: نوار ساحلی کیشمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1398
19دریافت فایل PDF مقالهشناسایی لند فرم ژئومورفولوژیک – سنگ چینه‌ای گنبدهای نمکی هرمز بر پایه تفسیر تصاویر ماهواره‌ای +ETMفصلنامه جغرافیای طبیعی1397
20دریافت فایل PDF مقالهQualitative analysis of Orzooiyeh plain groundwater resources using GIS techniquesمجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط1395
21دریافت فایل PDF مقالهGeomorphic systems affecting the Kermanفصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی1392
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1094 بار

نمودار سالانه مقالات محسن پورخسروانی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محسن پورخسروانی


به اشتراک گذاری صفحه محسن پورخسروانی

کلیدواژه های مهم در مقالات محسن پورخسروانی

پشتیبانی